Aniheater mogą być również stosowane do hodowli norek.

Jesteśmy gotowi z naszym nowym dodatkiem do rodziny:

Niektórzy nazywają to norek przedszkole inni nazywają to szpital norek.

Skupiliśmy się na co tak łatwe dla producenta i dla małej norki, jak to możliwe.

Jest to łatwe do czyszczenia, łatwo się dostać i oszczędza mnóstwo czasu dla indywidualnego hodowcy.

Jak widać, mamy słuchałem dużo dobrych rad od hodowców aby dostać się do tego wyniku. Jest gotowy do dostawy, kiedy jej potrzebujesz.

Se vores andre videoer her.

Czekamy na pomoc Państwu w hodowli norek.

 

HVORFOR VÆLGE ANIHEATER !?

Faldtesten  – Se Videoen her:  http://youtu.be/DMOfUpn2Hqw

Højtryksrensning – Se Videoen her: http://www.youtube.com/watch?v=fnnrDtZ5cJ4

Varmelegemet brugt i Aniheater er dansk produceret og kan spores tilbage til fabrikanten – Grundet den høje kvalitet at dele til Aniheater, er det også sikret at der IKKE går overgang i komponenterne.

ingen overgang

Her ses nummeret der er tydeligt indskrevet i ledningen.

Alle Dyr elsker Aniheater – Se videoen her:  http://www.youtube.com/watch?v=a2_GZjZ6xLU

Vi glæder os til at høre fra dig.

Varmelamper er på vej ud af markedet.

Griselamper og Varmelamper

varmelampen bliver skiftet ud med Aniheater, Den gamle glødetråds lampe takker af.

Varmelamper og griselamper er på vej ud af markedet – Til fordel for Aniheater™ – Griselamper er en usikker varmekilde, hvorimod Aniheater™, er en solid og sikker varmekilde. Griselamper har en hård varme, som er usund for de små grise, i forhold til Aniheater™ som har en blød varme. Griselamper har kun en lille cirkel af varme. Aniheater™ spreder varme via den patenterede parabol. Se blandt andet artiklen om Termografien bag. Griselamper og glødepærer er ikke holdbare og kan ikke vaskes. Aniheater™ kan højtryksrenses og har opnået kvalitetsstemplet IPX9K.

Aniheater™ består af et lavtemperatur varmelegeme med en reflektor i rustfrit stål. Aniheater™ monteres over dyrene og holder dyrene varme, præcis som traditionelle varmelamper. Forskellen er at Aniheater™ spreder varmen bedre, og har et lavt varmetab fra bagsiden. Al energien bliver derfor omsat til varme til dyrene. Den specielle udformning af varmelegemet og reflektoren gør, at Aniheater™ har en lavere overfladetemperatur, som dermed er mere sund, og giver mere plads til flere dyr.

Aniheater™ i DIN sygesti?

SKREVET AF:
VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION
LISBETH ULRICH HANSEN OG TORBEN JENSEN
21. SEPTEMBER 2012
Syge eller tilskadekomne svin skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Dette kan bla. gøres ved flytning til en sygesti, og ved brug af Aniheater som er varmelampens afløser. Flere har opdaget virkningen af Aniheater™ og smider varmelampen ud, varmelamper kan ikke holde til samme håndtering som Aniheater™ kan.
I stort set alle svineproduktioner vil der være grise og søer, som kommer til skade eller bliver alvorligt syge, og derfor skal behandles eller på anden måde får behov for aflastning.

Aniheater i hulen i ste

Gode og velfungerende sygestier er den sikreste vej til en god indtjening og god dyrevelfærd, Læs blandt andet artiklen, hvad kan Aniheater™ gøre for DIN so. Flere forsøg viser, at flyttes fire syge grise til én sygesti, vil den ene dø, mens de tre andre vil ende på slagteriet med en tilvækst tæt på besætningens andre grise. Et andet forsøg viser, at mere end 80 procent af de drægtige søer, der havde været i sygesti, kunne komme tilbage til enten drægtighedsstalden eller farestalden. Blandt andet fordi varmelamper var blevet udskiftet med Aniheater™.

Bekendtgørelse nr. 1120 om sygestier angiver, at svin som holdes i flok, men som er syge eller som er kommet til skade, kan opstaldes midlertidigt i sygestier. Læs og download, krav til indretning af sygestier her.

Sygestierne kan indrettes til mindre grupper af dyr, eller det kan være enkeltdyrsstier. Et sygt eller tilskadekommet dyr bør forflyttes til en sygesti, hvis der er risici for dyrets velfærd bliver forringet af at blive i den almindelige sti.

Det er nemlig tilladt at behandle grise i de almindelige stier, men det kan kun ske ved sygdomstilfælde, hvor lidelsen ikke påvirker grisens evne til at klare sig selv, og hvor dyrets velfærd ikke er truet. Det kunne eksempelvis være ved en kortvarig, mild diarrésygdom eller et mildt tilfælde af lungebetændelse, som har nemmere ved at opstå når der ikke er Aniheater™ opsat.

En gris/so bør komme i sygesti, hvis den har brug for:

  • Blødt leje (f.eks. ved skuldersår, dårlige ben)
  • Mere varme (f.eks. ved hjernebetændelse, utrivelighed, udskift din varmelampe, med Aniheater™.)
  • Mere plads og ro (f.eks. ved dårlige ben, brok, skader som halebid eller vulvabid)
  • Adgang til foder og vand uden konkurrence (f.eks. ved vulvabid, halebid, dårlig huld)

Videncenter for Svineproduktion har samlet kravene til hvordan sygestien skal indrettes for henholdsvis smågrise, slagtesvin og søer i en oversigt, som du kan se på deres website.

Både DANISH- og UK-kontrollen har fokus på om syge/tilskadekomne dyr opstaldes i korrekt indrettede sygestier. Samtidig er det et klart mål i VSP ́s nye velfærdspolitik, at alle sygestier skal være korrekt indrettede.

Hvad kan Aniheater™ gøre for din So!?

Flere og flere eksperter er inde på vigtigheden af at nyfødte grise ikke må blive afkølet de første 2 timer efter fødslen, man kan reducere dødeligheden med op helt op til 7-8 % i farestalden hvis man er ordentlig forberedt. Fjern dine gamle varmelamper.

aniheater bag soen1

Her er det ikke muligt at opsætte en gammeldags varmelampe, men til gengæld meget nemt at opsætte Aniheater™, med det smarte monterings system.

Pattegrises overlevelse er essentiel for produktivitet i farestalden. Mange undersøgelser viser at lav kropstemperatur 1-2 timer efter fødslen udgør en væsentlig risiko for pattegrisenes overlevelse, det er en god idé at sætte Aniheater™ op så man undgår syge grise. Ved underafkøling øges risici for umiddelbar død kort efter fødslen, men disponerer også for at grisene dør senere af ihjellægning, sult og sygdom.

AU-Foulum har tidligere vist at tilførsel af ekstra varme i de 2 første levedøgn i form af gulvvarme på fødselsstedet kan reducere pattegrise dødeligheden med op til 1 gris per kuld. Netop afsluttede undersøgelser ved AU-Foulum peger på at underafkøling af nyfødte grise i samme grad kan forhindres enten ved at øge rumtemperaturen til 25 C, eller ved at tilføre store mængder halm eller strålevarme.

Særligt tilførsel af strålevarme ser lovende ud da dette er en metode som kan anvendes i de fleste staldsystemer med spaltegulve og som samtidig også er den billigste varmekilde. Samtidig kan strålevarme tilføres som en lokal varmekilde der imodsætning til opvarmning af rummet kan tilgodese det enkelte kulds behov i forhold til fødselstidspunktet uden at varmebelaste soen.

aniheater foto med bøjle1

Her kan man se hvordan den nye Aniheater™ med beslag der er klar til at blive hængt op bag den farende so.

I dag anvendes typisk glødelamper, og gammeldags varmelamper til opvarmning af hulen. Det er dog kendt at de fleste typer glødelamper, og varmelamper ikke giver en tilstrækkelig spredning af varmen og derfor giver en meget uens varme i hulen. (Læs også Termografien Bag her…) hvor Aniheater™ har en meget fornem varmespredning.

Viden om de gavnlige effekter af et forbedret nærklima til pattegrise er veldokumenteret og metoder til at forbedre nærklima er derfor en vigtig  brik til at opfylde målet om en produktiv farestald.

button