Aniheater™ i DIN sygesti?

SKREVET AF:
VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION
LISBETH ULRICH HANSEN OG TORBEN JENSEN
21. SEPTEMBER 2012
Syge eller tilskadekomne svin skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Dette kan bla. gøres ved flytning til en sygesti, og ved brug af Aniheater som er varmelampens afløser. Flere har opdaget virkningen af Aniheater™ og smider varmelampen ud, varmelamper kan ikke holde til samme håndtering som Aniheater™ kan.
I stort set alle svineproduktioner vil der være grise og søer, som kommer til skade eller bliver alvorligt syge, og derfor skal behandles eller på anden måde får behov for aflastning.

Aniheater i hulen i ste

Gode og velfungerende sygestier er den sikreste vej til en god indtjening og god dyrevelfærd, Læs blandt andet artiklen, hvad kan Aniheater™ gøre for DIN so. Flere forsøg viser, at flyttes fire syge grise til én sygesti, vil den ene dø, mens de tre andre vil ende på slagteriet med en tilvækst tæt på besætningens andre grise. Et andet forsøg viser, at mere end 80 procent af de drægtige søer, der havde været i sygesti, kunne komme tilbage til enten drægtighedsstalden eller farestalden. Blandt andet fordi varmelamper var blevet udskiftet med Aniheater™.

Bekendtgørelse nr. 1120 om sygestier angiver, at svin som holdes i flok, men som er syge eller som er kommet til skade, kan opstaldes midlertidigt i sygestier. Læs og download, krav til indretning af sygestier her.

Sygestierne kan indrettes til mindre grupper af dyr, eller det kan være enkeltdyrsstier. Et sygt eller tilskadekommet dyr bør forflyttes til en sygesti, hvis der er risici for dyrets velfærd bliver forringet af at blive i den almindelige sti.

Det er nemlig tilladt at behandle grise i de almindelige stier, men det kan kun ske ved sygdomstilfælde, hvor lidelsen ikke påvirker grisens evne til at klare sig selv, og hvor dyrets velfærd ikke er truet. Det kunne eksempelvis være ved en kortvarig, mild diarrésygdom eller et mildt tilfælde af lungebetændelse, som har nemmere ved at opstå når der ikke er Aniheater™ opsat.

En gris/so bør komme i sygesti, hvis den har brug for:

 • Blødt leje (f.eks. ved skuldersår, dårlige ben)
 • Mere varme (f.eks. ved hjernebetændelse, utrivelighed, udskift din varmelampe, med Aniheater™.)
 • Mere plads og ro (f.eks. ved dårlige ben, brok, skader som halebid eller vulvabid)
 • Adgang til foder og vand uden konkurrence (f.eks. ved vulvabid, halebid, dårlig huld)

Videncenter for Svineproduktion har samlet kravene til hvordan sygestien skal indrettes for henholdsvis smågrise, slagtesvin og søer i en oversigt, som du kan se på deres website.

Både DANISH- og UK-kontrollen har fokus på om syge/tilskadekomne dyr opstaldes i korrekt indrettede sygestier. Samtidig er det et klart mål i VSP ́s nye velfærdspolitik, at alle sygestier skal være korrekt indrettede.
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Digg
 • Reddit
 • RSS Feed
 • StumbleUpon
 • Twitter