Hvad kan Aniheater™ gøre for din So!?

Flere og flere eksperter er inde på vigtigheden af at nyfødte grise ikke må blive afkølet de første 2 timer efter fødslen, man kan reducere dødeligheden med op helt op til 7-8 % i farestalden hvis man er ordentlig forberedt. Fjern dine gamle varmelamper.

aniheater bag soen1

Her er det ikke muligt at opsætte en gammeldags varmelampe, men til gengæld meget nemt at opsætte Aniheater™, med det smarte monterings system.

Pattegrises overlevelse er essentiel for produktivitet i farestalden. Mange undersøgelser viser at lav kropstemperatur 1-2 timer efter fødslen udgør en væsentlig risiko for pattegrisenes overlevelse, det er en god idé at sætte Aniheater™ op så man undgår syge grise. Ved underafkøling øges risici for umiddelbar død kort efter fødslen, men disponerer også for at grisene dør senere af ihjellægning, sult og sygdom.

AU-Foulum har tidligere vist at tilførsel af ekstra varme i de 2 første levedøgn i form af gulvvarme på fødselsstedet kan reducere pattegrise dødeligheden med op til 1 gris per kuld. Netop afsluttede undersøgelser ved AU-Foulum peger på at underafkøling af nyfødte grise i samme grad kan forhindres enten ved at øge rumtemperaturen til 25 C, eller ved at tilføre store mængder halm eller strålevarme.

Særligt tilførsel af strålevarme ser lovende ud da dette er en metode som kan anvendes i de fleste staldsystemer med spaltegulve og som samtidig også er den billigste varmekilde. Samtidig kan strålevarme tilføres som en lokal varmekilde der imodsætning til opvarmning af rummet kan tilgodese det enkelte kulds behov i forhold til fødselstidspunktet uden at varmebelaste soen.

aniheater foto med bøjle1

Her kan man se hvordan den nye Aniheater™ med beslag der er klar til at blive hængt op bag den farende so.

I dag anvendes typisk glødelamper, og gammeldags varmelamper til opvarmning af hulen. Det er dog kendt at de fleste typer glødelamper, og varmelamper ikke giver en tilstrækkelig spredning af varmen og derfor giver en meget uens varme i hulen. (Læs også Termografien Bag her…) hvor Aniheater™ har en meget fornem varmespredning.

Viden om de gavnlige effekter af et forbedret nærklima til pattegrise er veldokumenteret og metoder til at forbedre nærklima er derfor en vigtig  brik til at opfylde målet om en produktiv farestald.

button

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • RSS Feed
  • StumbleUpon
  • Twitter