Termografien Bag.

Der er mange der stiller spørgsmål til præcist hvordan Aniheater™ er bedre end den traditionelle glødetrådslampe.

Vi har under CE godkendelsen, fået udarbejdet en Termografi rapport og vi vil nedenstående vise billederne der giver relevans for netop dig med dette spørgsmål.

Lad os først starte med at se hvordan den traditionelle glødetrådslampe udsender varme. Set Oppefra.

Gammeldags varmelampe set udefra.

Her ser man tydeligt den spidse varmekilde der nærmest steger grisen.

Sp1. Betegner relevant spidstemperatur 1, i dette tilfælde en ret høj temperatur på 162 C. Midt på lampen.

Sp2. Betegner relevant Spidstemperatur 2, her øverst på lampen 72 C.

Sp3. Betegner relevant Spidstemperatur 3, ses til venstre for lampen hvor der kun er 23.6 C.

Til sammenligning ser Aniheater™’s Varmespredning således ud: Set Oppefra.

Aniheater™ set oppefra.

Sp1. Betegner relevant spidstemperatur 1, i dette tilfælde en ikke specielt høj temperatur på 58,5 C. Ovenover varmelegemet.

Sp2. Betegner relevant Spidstemperatur 2, her til venstre ovenpå lampen på 46,2 C.

Sp3. Betegner relevant Spidstemperatur 3, ses her tættere på os på 26 C.

Udfra disse to Billeder håber vi at en del af dine spørgsmål er blevet besvaret.

 

Lad os tage et kig ind i hulen.

Lad os igen starte med et kig på glødetrådslampen. Forestil dig du kigger ind i hulen, fra grise perspektiv.Gammel lampe, griseperspektiv

Sp1. Betegner relevant spidstemperatur 1, i dette tilfælde nederst  midt i hulen på 41,8 C. Perfekt hvis du er til Flæskesværd.

Sp2. Betegner relevant Spidstemperatur 2, her lige under lampen på 39,3 C.

Sp3. Betegner relevant Spidstemperatur 3, ses her i hjørnet af hulen på 28,8 C.

Det må betegnes som en noget spids varmestråling, og en noget udtørrende oplevelse for en lille gris der ligger for tæt på midtpunktet.

Lad os se hvordan Aniheater™ klarer Termografitesten set fra grise perspektiv.

Aniheater grise perspektiv

Sp1. Betegner relevant spidstemperatur 1, i dette tilfælde en perfekt temperatur til smågrise på 38,5 C. Midt i hulen.

Sp2. Betegner relevant Spidstemperatur 2, her til højre på gulvet på 35,2 C.

Sp3. Betegner relevant Spidstemperatur 3, ses her til venstre på gulvet på 33 C.

Ved sammenligning af de to forskellige varmesprednings oversigter, kan der ikke herske nogen tvivl om at Aniheater™ spreder varmen noget mere jævnt og skaber derved meget mere plads til den enkelte gris.

Pattegrises overlevelse er essentiel for produktivitet i farestalden. Mange undersøgelser viser at lav kropstemperatur 1-2 t efter fødsel udgør en væsentlig risiko for pattegrisenes overlevelse. (Pedersen et al, 2011; Baxter et al., 2008; 2009; Tuschererer et al., 2000)

Dels disponerer underafkøling for umiddelbar død kort efter fødslen, men disponerer også for at grisene dør senere af ihjellægning, sult og sygdom. (Pedersen et al., 2011)

AU-Foulum har tidligere vist at tilførsel af ekstra varme i de 2 første levedøgn i form af gulvvarme på fødselsstedet kan reducere pattegrisedødeligheden med op til 1 gris per kuld. (Malmkvist et al., 2006).

Netop afsluttede undersøgelser ved AU-Foulum peger på at underafkøling af nyfødte grise i samme grad kan forhindres enten ved at øge rumtemperaturen til 25 C. (Pedersen et al., 2012a).

eller ved at tilføre store mængder halm eller strålevarme. (Pedersen et al., 2012b).

Særligt tilførsel af strålevarme ser lovende ud da dette er en metode som kan anvendes i de fleste staldsystemer med spaltegulve og som samtidig også er den billigste varmekilde. Samtidig kan strålevarme tilføres som en lokal varmekilde der imodsætning til opvarmning af rummet kan tilgodese det enkelt kulds behov i forhold til fødselstidspunktet uden at varmebelaste soen. Undersøgelser fra AU-Foulum viser desuden at tilførsel af ekstra varme til nyfødte grise primært skal ske i de første 12-24 t efter faringens start. (Pedersen et al., 2012a).

Herefter begynder grisene at søge mod andre varmekilder såsom en opvarmet pattegrisehule. På dette tidspunkt er det derfor vigtigt at varmekilden i pattegrise hulen kan tilgodese grisenes behov. I dag anvendes typisk glødelamper til opvarmning af hulen. Det er dog kendt at de fleste typer glødelamper ikke giver en tilstrækkelig spredning af varmen og derfor giver en meget uens varme i hulen. (Davis et al., 2008).

Viden om de gavnlige effekter af et forbedret nærklima til pattegrise er veldokumenteret og metoder til at forbedre nærklima er derfor en vigtig brik til at opfylde målet. (Pedersen et al., 2010, Metoder til reduktion af tidlig pattegrisedødelighed i DK).

Med udgangspunkt i at reducere Pattegrisenes dødelighed har vi nu lavet en holder til Aniheater™ der gør det muligt at placere Aniheater bag en farende so.

 

 

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • RSS Feed
  • StumbleUpon
  • Twitter